Екип:

Атанас Иванов Атанасов Управител
специалист в областта на строителната техника и архитектурата
Христо Димитров Захаридов специалист в областта на топлотехниката
Пламен Георгиев Петров специалист в областта на електротехниката
Петър Тодоров Караиванов специалист в областта на електротехниката