Енерегоконсултинг ЕООД

е създадена с цел обследване на сгради за топлоефективност тя е сред фирмите, вписани в регистъра на Агенцията за енергийна ефективност за лицата извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

Дейностите, които извършва фирмата са:

1. Ощенка на съответствието на инвестиционите проекти с изискването за енергийна ефективност,икономия на енергия и топлосъхранение в сгради.

2. Топлоенергиен паспорт на готови сгради.

3. Цялостно обследване на вече построени сгради, количествени сметки на мерките за топлоефективност, приблизителни техни стойности и оценка на срока за откупуване на мерките.